Nieuwe aanpak ondersteuning bij autisme bespaart miljoenen per jaar

geplaatst in: Geen categorie | 0

Maatschappelijke businesscase: Levensbrede aanpak bij autisme

Meer participatie, meer levensgeluk en forse besparingen. Elke euro die een gemeente investeert in een nieuwe ‘levensbrede aanpak’ bij autisme brengt er vier op. Dit blijkt uit de maatschappelijke businesscase uitgevoerd in opdracht van de werkgroep Vanuit autisme bekeken. Werkgroeplid Aline Saers overhandigt het rapport vanmiddag tijdens het jubileumcongres van Per Saldo aan staatssecretaris Martin van Rijn en Jan van Zanen, voorzitter van de VNG. Ook wordt het rapport door mensen met autisme in heel het land aangeboden aan raadsleden en wethouders in hun eigen gemeente.

In een levensbrede aanpak staat de hulpvraag en situatie van een persoon met autisme centraal. Geen standaard oplossingen, maar precies wat nodig is, niet meer en niet minder. De ondersteuning is integraal over de levensgebieden zorg, werk, onderwijs en vrije tijd en volgt zo het werkelijke leven van de persoon. Ook de omgeving (ouders, collega’s, zorgverleners, onderwijsprofessionals etcetera) wordt toegerust om beter met autisme om te kunnen gaan.

Ruim 6 miljoen euro winst per jaar
De maatschappelijke en financiële effecten van deze nieuwe manier van ondersteunen voor mensen met autisme zijn doorgerekend in de maatschappelijke businesscase. Hieruit blijkt dat de levensbrede aanpak een gemeente met 100.000 inwoners ruim 6 miljoen euro per jaar oplevert. De besparingen ontstaan vooral doordat mensen die het risico lopen om uit te vallen, ‘binnenboord’ blijven op hun werk of in het onderwijs. Kosten voor zorg, dagbesteding en uitkeringen worden hierdoor voorkomen. Het levensgeluk van (naasten van) inwoners met autisme neemt toe door minder schooluitval, uithuisplaatsing, crisisopvang en burn-outs. Mensen doen weer mee in de maatschappij en houden de regie over hun eigen leven. De maatschappelijke businesscase laat ook zien hoe benodigde investeringen door de ene partij, winst opleveren bij de andere partij. Het vraagt om goede samenwerking tussen onderwijs, gemeente, werkgevers en verzekeraars om deze besparingen te realiseren. Een sterke regierol van gemeenten is hierbij essentieel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *