KindzorgM biedt cliënten levensloopbegeleiding

KindzorgM helpt sinds het ontstaan in december 2002 niet alleen maar jonge kinderen. Steeds vaker komen jongeren en jongvolwassenen, hun ouder(s)/verzorger(s) en broertjes/zusjes met een hulpvraag op het gebied van autisme, ADHD, aanverwante stoornissen of leerproblemen. Vanuit de visie van Marion is het bedrijf opgestart en samen met haar echtgenoot Kees heeft ze het aanbod voor cliënten verder doorontwikkeld. In 2020 ging ook dochter Martine in de praktijk aan de slag.

Het logo brengt de ondersteuning in beeld bij de ontwikkeling van alle cliënten. KindzorgM begeleidt veel cliënten gedurende lange periodes waardoor de leeftijden van de cliënten variëren van 4 tot 60 jaar. De ouder(s) van cliënten worden altijd nauw betrokken bij de begeleiding en behandeling. Ouders doen steeds vaker een beroep op KindzorgM om begeleidingstips te krijgen voor het omgaan met hun kind of voor ondersteuning bij hun eigen ontwikkeling.

Samen ontwikkelden Marion en Kees vanuit hun ervaringsdeskundigheid en jaarlijkse nascholing de eigen visie op de hulpbehandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. KindzorgM weet als geen ander dat het eigen netwerk van kinderen en hun ouders van groot belang is. Een deel van de begeleiding is dan ook gericht op het versterken van dit netwerk. Daarbij is het coachen en begeleiden van de ouders en broertjes en zusjes (Brusjes) heel belangrijk. De informatie op deze website kan niet volledig omvattend zijn omdat elk kind, elk gezin en elke zorgvraag zo verschillend is. KindzorgM heeft niet altijd overal een antwoord op. Wij hebben echter de instelling om samen tot een oplossing te komen. Vanuit zelfontwikkelde of door ons verbeterde methodes bieden wij altijd maatwerk in de begeleiding en de behandeling.

Marion

Marion Schiphouwer begeleidt, samen met Kees en Martine, kinderen, jongeren en jongvolwassenen met leer- en ontwikkelingsstoornissen.

In december 2002 startte ik als onderwijzeres mijn eigen bedrijf: Kindzorg Marion. Vanaf de start heb ik al veel kinderen, jongeren en hun ouders gedurende korte of langere periodes mogen begeleiden. Kindzorg Marion bestaat al sinds december 2002. Sinds augustus 2013 ben ik in het bezit van het keurmerk Autisme. Ook ben ik sinds 2018 als een van de eerste leden gecertificeerd in het register KLIK-Drenthe Zelfstandigen.

In de afgelopen 20 jaren, maar ook in de periode daarvoor, heb ik veel ervaring opgedaan met alle mogelijke problemen bij kinderen. Ik heb onder andere op basisscholen gewerkt, opvoedcursussen gegeven bij een Spel- en Opvoedwinkel, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf opgericht.

Tijdens al die jaren ben ik mij blijven verdiepen in de ontwikkeling van kinderen. Door het volgen van vele cursussen en door in gesprek te blijven met ouders en specialisten, heb ik samen met mijn man Kees een moderne kijk ten aanzien van het behandelen en begeleiden van kinderen ontwikkeld. Het werk wat al ruim 20 jaar doen heet tegenwoordig levensloopbegeleider.

Ik heb in de werk- en thuissituatie vele aspecten die bij het opvoeden van kinderen horen aan den lijve ondervonden. Daardoor kan ik mij heel goed inleven in de problematiek.

Kees

Kees is al sinds begin 2010 samen met Marion actief als levensloopbegeleider.

Ik neem onder andere de begeleidingsactiviteiten bij jongeren uit het voorgezet onderwijs voor mijn rekening. Ik ben al vele jaren betrokken bij de levensloopbegeleiding van met name de jongeren en jongvolwassenen. Onze manier van begeleiden van onze jongeren is vooral gericht op het vergroten van hun eigenwaarde. Alle jongeren hebben recht op hun eigen ontwikkeling. Wij nemen de ontwikkeling niet over maar we halen drempels in de ontwikkeling weg zodat de jongere zelf weer verder kan. Uiteraard vergeten wij daarbij het omliggende netwerk niet.

Voor KindzorgM doe ik de administratie en facturatie. Ook ben ik verantwoordelijk voor het bijhouden van de regelgeving rondom zorg en begeleiding.

Net als Marion ben ik (sinds maart 2016) geregistreerd binnen het Keurmerk Autisme. Wij zijn een pleitbezorger van een zogenaamd integraal PGB waarmee jongeren via levensloopbegeleiding regie kunnen houden over een langere periode en grip houden op hun eigen begeleiding. Als bestuurslid van KLIK-Drenthe houd ik mij bezig met het door ontwikkelen van een model voor het in kaart brengen van de kwaliteit van de zelfstandige zorgaanbieders. Dit doe ik primair voor de aanbieders op het gebied van jeugdzorg, maar het model is evengoed te gebruiken voor aanbieders van zorg en begeleiding in de WMO.

Ik ben naast levensloopbegeleider als ondernemer actief binnen Responsum onderzoek- en adviesbureau.

Martine

Martine is in 2020 begonnen om Marion en Kees te ondersteunen in de praktijk als coach.

Na het behalen van mijn Vwo-diploma op CSG Dingstede te Meppel wilde ik graag met pubers werken. Ik koos voor de opleiding leraar wiskunde in Leeuwarden. Na 15 jaar wiskundedocent (onderbouw en bovenbouw) te zijn geweest wilde ik wat anders. Ik begon daarom met werken in de praktijk van Kees en Marion en merk dat mij dit veel voldoening geeft. Op deze manier kan ik écht wat voor kinderen en jongeren betekenen. Ik vind het een uitdaging om in samenwerking met ouders doelen vast te stellen en maatwerk te leveren zonder daarbij vast te zitten aan een lesmethode en examens.

Ik ben opgegroeid met een broer met autisme. Hierdoor weet ik hoe belangrijk structuur is. Ik kan goed plannen en organiseren en help graag jongeren om dit te leren. Mijn ervaring in het voortgezet onderwijs als mentor en coach komt daarbij goed van pas! Daarnaast ben ik begaafdheidsspecialist VO en heb ik een cursus rouwbegeleiding bij jongeren afgerond.

In mijn vrije tijd geniet ik enorm als moeder van twee jonge kinderen.