KindzorgM biedt cliënten levensloopbegeleiding

Copyright Benny Spin Weblog De Wolden

KindzorgM helpt sinds het ontstaan in december 2002 niet alleen maar jonge kinderen. Steeds vaker komen jongeren en jongvolwassenen, hun ouder(s)/verzorger(s) en broertjes/zusjes met een hulpvraag op het gebied van autisme, ADHD, aanverwante stoornissen of leerproblemen. Vanuit de visie van Marion is het bedrijf opgestart en samen met haar echtgenoot Kees heeft ze het aanbod voor cliënten verder doorontwikkeld. In 2020 ging ook dochter Martine in de praktijk aan de slag.

Het logo van KindzorgM geeft de ontwikkeling van het kind tot volwassene weer. De naam Kindzorg is gekozen omdat je altijd het kind blijft van je ouders en omdat alles wat je in de kindertijd meemaakt je vormt voor de rest van je leven. KindzorgM begeleidt veel cliënten gedurende lange periodes waardoor de leeftijden van de cliënten variëren van 4 tot 60 jaar. De ouder(s) van cliënten worden altijd nauw betrokken bij de begeleiding en behandeling. Ouders doen steeds vaker een beroep op KindzorgM om begeleidingstips te krijgen voor het omgaan met hun kind of voor ondersteuning bij hun eigen ontwikkeling.

Samen ontwikkelden Marion en Kees vanuit hun ervaringsdeskundigheid en jaarlijkse nascholing de eigen visie op de hulpbehandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. KindzorgM weet als geen ander dat het eigen netwerk van kinderen en hun ouders van groot belang is. Een deel van de begeleiding is dan ook gericht op het versterken van dit netwerk. Daarbij is het coachen en begeleiden van de ouders en broertjes en zusjes (Brusjes) heel belangrijk. De informatie op deze website kan niet volledig omvattend zijn omdat elk kind, elk gezin en elke zorgvraag zo verschillend is. KindzorgM heeft niet altijd overal een antwoord op. Wij hebben echter de instelling om samen tot een oplossing te komen. Vanuit zelfontwikkelde of door ons verbeterde methodes bieden wij altijd maatwerk in de begeleiding en de behandeling.

Martine

Martine is in 2020 begonnen om Marion en Kees te ondersteunen in de praktijk als levensloopbegeleider.

Na 15 jaar wiskundedocent te zijn geweest wilde ik wat anders. Ik begon daarom na verschillende gespecialiseerde trainingen met werken in de praktijk en ik merk dat mij dit veel voldoening geeft. Op deze manier kan ik écht wat voor kinderen en jongeren betekenen. Ik vind het een uitdaging om in samenwerking met ouders doelen vast te stellen en maatwerk te leveren zonder daarbij vast te zitten aan een methode.

Ik ben geregistreerd trainer bij Brain Blocks en ik gebruik de materialen naar grote tevredenheid.

Ik ben opgegroeid met een broer met autisme. Hierdoor weet ik hoe belangrijk structuur is. Ik kan goed plannen en organiseren en help graag jongeren om dit te leren. Mijn ervaring in het voortgezet onderwijs als mentor en coach komt daarbij goed van pas! Daarnaast ben ik begaafdheidsspecialist VO en heb ik een cursus rouwbegeleiding bij jongeren afgerond.

In mijn vrije tijd geniet ik enorm als moeder van twee jonge kinderen.

Marion

Marion Schiphouwer begeleidt, samen met Kees en Martine, kinderen, jongeren en jongvolwassenen met leer- en ontwikkelingsstoornissen.

In december 2002 startte ik als onderwijzeres mijn eigen bedrijf: Kindzorg Marion. Vanaf de start heb ik al veel kinderen, jongeren en hun ouders gedurende korte of langere periodes mogen begeleiden. Kindzorg Marion bestaat al sinds december 2002. Sinds augustus 2013 ben ik in het bezit van het keurmerk Autisme.

In de afgelopen 40 jaren heb ik veel ervaring opgedaan met alle mogelijke problemen bij kinderen. Ik heb onder andere op basisscholen gewerkt, opvoedcursussen gegeven bij een Spel- en Opvoedwinkel, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf opgericht.

Tijdens al die jaren ben ik mij blijven verdiepen in de ontwikkeling van kinderen. Door het volgen van vele cursussen en door in gesprek te blijven met ouders en specialisten, heb ik samen met mijn man Kees een moderne kijk ten aanzien van het behandelen en begeleiden van kinderen ontwikkeld. Een van de nieuwe ontwikkelingen is de uitbreiding van onze begeleiding en behandeling met ACT.

Het werk wat we al 20 jaar doen heet tegenwoordig levensloopbegeleider.

Ik heb in de werk- en thuissituatie vele aspecten die bij het opvoeden van kinderen horen aan den lijve ondervonden. Daardoor kan ik mij heel goed inleven in de problematiek.

Kees

Kees is al sinds begin 2010 samen met Marion actief als levensloopbegeleider.

Ik neem vooral de begeleiding van volwassenen voor mijn rekening. Onze manier van begeleiden is vooral gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, herstel van het zelfvertrouwen en participatie in de samenleving. Alle mensen hebben recht op hun eigen ontwikkeling. Wij nemen de ontwikkeling niet over maar we halen drempels in de ontwikkeling weg zodat de cliënt zelf weer verder kan. Uiteraard vergeten wij daarbij het omliggende netwerk niet.

Voor KindzorgM doe ik de administratie en facturatie. Ook ben ik verantwoordelijk voor het bijhouden van de regelgeving rondom zorg en begeleiding.

Wij zijn een pleitbezorger van levensloopbegeleiding waarmee de cliënt regie kan houden over een langere periode en grip houden op de eigen begeleiding. Als bestuurslid van KLIK-Drenthe houd ik mij bezig met het door ontwikkelen van een model voor het in kaart brengen van de kwaliteit van de zelfstandige zorgaanbieders. Dit doe ik primair voor de aanbieders op het gebied van jeugdzorg, maar het model is evengoed te gebruiken voor aanbieders van zorg en begeleiding in de WMO.

Ik ben naast levensloopbegeleider als ondernemer actief binnen Responsum onderzoek- en adviesbureau.