Levensloopbegeleiding is een complementair aanbod voor mensen met autisme want het levert namelijk een positieve bijdrage aan:

 • het zich naar vermogen kunnen ontwikkelen en participeren in de samenleving,
 • zelfredzaamheid, zelfreflectie en zelfinzicht van mensen met autisme,
 • het kunnen voeren van de regie over het eigen leven,
 • het vinden en bewaren van de balans tussen draaglast en draagkracht van mensen met autisme en hun naasten,
 • het voorkomen van structurele overbelasting van mensen met autisme en hun naasten plus de problemen die dat met zich mee kan brengen, zoals persoonlijke en relatiecrisis, uitval op school, langdurig ziekteverzuim, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Mensen met autisme en hun naasten stellen vier primaire kwaliteitseisen aan levensloopbegeleiding:

 • Vraaggericht maatwerk,
 • Een persoonlijke klik met hun begeleider(s) die resulteert in een langjarige vertrouwensrelatie,
 • Continuïteit in de begeleiding, zowel in de loop van de tijd als over meerdere levensgebieden en
 • Flexibiliteit in de begeleiding: minder als het kan, meer zodra het nodig is.

De flexibiliteit in het aantal uren gebruikte zorg is belangrijk voor de doelmatigheid van de zorg. Zo weinig mogelijk uren besteden om participatie te garanderen. De NVA en Vanuit Autisme Bekeken (VAB) publiceerden een ervaringsverhaal over levensloopbegeleiding in het Autisme magazine.

KindzorgM heeft een unieke locatie voor de doelgroep. Een mooi gelegen praktijk waar alle activiteiten, die voorzien in de behoefte van de doelgroep, aangeboden worden. Daarnaast is het mogelijk om een deel van de activiteiten als ambulante begeleiding in het eigen netwerk af te nemen.

KindzorgM is actief op vele aspecten van levensloopbegeleiding:

 • Ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid, zelfreflectie en zelfinzicht van de persoon met autisme op relevante levensgebieden,
 • Ondersteuning bieden bij het voeren van de regie over het eigen leven,
 • Toerusten van betrokkenen in de leefwereld, zodat zij de gewenste bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en participatie van de persoon met autisme,
 • Proactieve begeleiding bij veranderingen die te voorzien zijn en monitoring van onvoorziene veranderingen,
 • Coördineren in complexe situaties van de inzet van (professionele) zorg-, hulp- en dienstverleners,
 • Informeren, adviseren en ondersteunen van de persoon met autisme en zijn of haar naasten bij het vinden van gespecialiseerde vormen van hulp, zorg of ondersteuning.

Voor de cliënten, hun ouders en de gezinnen is het van belang één vertrouwde locatie en één vertrouwde begeleider te hebben, in een omgeving met weinig prikkels. KindzorgM kiest voor het principe van 1 gezin, 1 hulpverlener en heeft geen wachtlijst. Er wordt direct aangepakt bij een cliëntvraag. Dit is mogelijk doordat KindzorgM geen personeel heeft en de partners samenwerken in de zorgverlening. Hierdoor kunnen de lijnen niet korter en is er geen overhead.

KindzorgM geeft ook individuele bijles in diverse vakken VWO/MBO/HBO niveau. KindzorgM kan helpen bij wis-, natuur- en scheikunde, economie, Duits, Frans, Engels en ook rekenen.

Er bestaat een hele duidelijke uitleg over ADHD bij kinderen en volwassenen en over Autisme. Deze video’s vind je hier //www.kindzorgmarion.nl/adhdcoach/uitleg-adhd-en-autisme/

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met KindzorgM, dat kan via email of telefonisch. Ook heeft de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken (VAB) een eigen website met daarop de nieuwste ontwikkelingen.