Cliënten met een ontwikkelingsuitdaging hebben behoefte aan zorg op maat. Hoeveel en welke hulp nodig is, verschilt per eigen situatie. De hulp moet goed afgestemd zijn op de cliënt en zijn gezin, want alleen dan is er kans van slagen. Cliënten hebben daarbij extra hulp nodig bij grote veranderingen in het leven. Daarom is het goed om tijdig de hulpvraag in beeld te hebben om problemen en dure zorg te voorkomen.

Levensloopbegeleiding is daarbij voor cliënten met een ontwikkelingsuitdaging essentieel.

Er bestaan diverse vormen van behandeling die kunnen helpen om vroeger en sneller te leren omgaan met de eigen beperkingen. Dit geldt niet alleen voor de cliënt maar dit is ook van toepassing op het gehele netwerk. Kindzorg M is in staat om een eigen “Maatwerk” hulpprogramma te maken en uit te voeren.

 • Psycho-educatie (leren begrijpen van de eigen uitdaging), voor zowel de cliënt zelf (met autisme, ADHD etc.) als zijn ouders en broertjes en zusjes (brusjes).
  • Ik ben speciaal
  • Sociale vaardigheid
  • Faalangst reductie
  • Rouw- en verliesverwerking
 • Aanpak leerproblemen (zwakkere concentratie, dyslexie, dyscalculie, dysfasie, disharmonisch profiel etc)
 • Ondersteuning van naasten, van begeleiding in het gezin tot intensieve trainingen, waarmee naasten leren hoe zij ondersteunend kunnen zijn bij de gedragsproblemen.
 • (Gedrags)therapie, gericht op het herkennen en verminderen van problemen ontstaan door het autisme, ADHD etc. Vaak gaat het hierbij om het verbeteren en versterken van de executieve functies en/of het werkgeheugen. Kindzorg M is gecertificeerd trainer voor de volgende trainingen:
 • Uitleg over het nut van eventuele medicatie en therapietrouw, gericht op het verminderen van problemen, zoals extreme angsten, dwangmatig of agressief gedrag of depressies.
 • Herkennen van de belangrijkste basisemoties, jonge kinderen met ASS hebben vaak moeite om emoties te herkennen en te benoemen. De herkenning van emoties kan gezien worden als een noodzakelijke voorloper van een sociale vaardigheidstraining. Stapsgewijs kan een kind met ASS dan het contact leren maken met anderen in zijn eigen veilige omgeving oefenen. Kindzorg M heeft samen met studenten van Windesheim een eigen emotieherkenningsgame Kijken en begrijpen ontwikkeld.