De begeleiding die wij aanbieden is vooral praktisch en doelgericht. Door vanuit de behoeftes en de belevingswereld van de cliënt te handelen, gaan we samen stapje voor stapje op weg naar een positieve ontwikkeling. Een structurele liefdevolle benadering staat daarbij voorop. Omdat geen persoon en geen situatie vergelijkbaar is bestaat onze hulp altijd uit maatwerk en wij bieden deze hulp aan op tijden die bij uw agenda passen.

KindzorgM biedt u een breed pakket aan behandeling, begeleiding en ondersteuning. Voor de mogelijkheden bij behandeling verwijzen wij u naar de pagina over behandeling. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van onze mogelijkheden bij begeleiding:

  • Begeleiding en praktische hulp thuis en op school op het gebied van structureren, plannen en organiseren. Zoals het maken van een vaste dagindeling, trainen van sociale vaardigheden, begeleiding bij vrijetijdsbesteding.
  • Hulp bij veranderingen, zoals overgang van basis naar voortgezet onderwijs, naar arbeid, naar (zelfstandig) wonen, etc. (Levensloopbegeleiding).
  • Informele thuiszorg bevorderen met vaste begeleiders, bijvoorbeeld om te leren fietsen, zelf boodschappen te doen, openbaar vervoer te gebruiken en zo zelfredzamer te worden.
  • Mantelzorgondersteuning. Ouders bieden kinderen met autisme vaak zeer intensieve begeleiding, die vaak lastig te combineren is met de zorg voor het gezin en een baan.

In samenspraak met de ouder(s) stellen wij de cliënt-gerichte begeleiding vast. Immers, de opvoedings-situatie thuis is onmisbaar en van groot belang voor het stimuleren van de gehele ontwikkeling van de cliënt. KindzorgM is ook actief als oudercoach met het geven van gerichte opvoedondersteuning.

Wij bieden de cliënt de kans om door middel van rollenspelen, kringgesprekken en bewegingspelletjes de sociale vaardigheden eigen te maken. Deze training vindt individueel plaats. In sommige situaties is het volgen van een faalangst training echter effectiever. Hiervoor hebben wij een speciale training ontwikkeld. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor het volgen van een hersentraining, de informatie vindt u op de pagina van Braingame Brian

De begeleiding kan op verschillende plaatsen uitgevoerd worden. In de Wijk beschikken we over een mooie praktijkruimte met daarbij een mooie beschutte tuin. Wij kunnen naar de cliënt toekomen voor thuisbegeleiding. Ook kunnen we gebruik maken van een camper om de begeleiding op elke gewenste plaats uit te voeren.