Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een gedragstherapie die je kan helpen om op een handige manier om te leren gaan met je problemen, zodat je hier niet steeds in vastloopt en jij je bezig kunt houden met de meer waardevolle dingen in je leven. Wij gebruiken ACT zowel in de vorm van behandeling als bij de begeleiding.

ACT bestaat uit twee kernonderdelen: Acceptance & Commitment.

Bij het Acceptance‐onderdeel leer je om te gaan met je persoonlijke obstakels. Je leert ruimte te maken voor vervelende gevoelens, afstand te nemen van moeilijke gedachten, op een andere manier naar jezelf kijken en tenslotte je aandacht te richten op het hier en nu. Door het leren van deze vaardigheden zul je merken dat je anders gaat kijken naar een mogelijk obstakel.

Het Commitment‐onderdeel richt zich op het weer opnieuw gaan investeren in jezelf. Je begint met stilstaan bij wat jij echt belangrijk vindt in het leven, waarna je weer concreet gaat investeren in de dingen die er echt toe doen. Deze twee kernonderdelen samen zorgen ervoor dat je persoonlijke veerkracht ontwikkelt en de dingen doet die jij belangrijk vindt!

De onderdelen of zuilen waaruit ACT bestaat zijn:

Acceptance: Omgaan met obstakels

  • Voelen: Ruimte maken voor vervelende gevoelens (Acceptance).
  • Denken: Afstand nemen van moeilijke gedachten (Defusie).
  • Zelfbeeld: Op een andere manier naar jezelf kijken (Zelf als Context).
  • Aandacht: Aandacht leren richten op het Nu (Hier en Nu).

Commitment: Investeren in jezelf

  • Oriënteren: Stilstaan bij wat jij echt belangrijk vindt (Waarden).
  • Investeren: investeren in de dingen die jij belangrijk vindt (Toegewijd Handelen).

Resultaat: Persoonlijke veerkracht: Vermogen om mee te buigen met de obstakels, zodat je kunt blijven investeren in de dingen die je belangrijk vindt (Psychologische Flexibiliteit).

ACT is een bewezen effectieve therapie voor verschillende vragen, waaronder angst, depressie en lichamelijke ongemakken, zoals chronische pijn. Echter, ACT is niet alleen bruikbaar als je problemen hebt, je kunt het ook gebruiken om je kwaliteit van leven te verhogen.

ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn die inherent is aan het leven op de koop toe wordt genomen. Ofwel, je leert ‘accepteren’ wat het leven je te bieden heeft.

Bron: Jansen, G. & Batink, T. (2014), Time to ACT!

Meer lezen over ACT bij autisme (ASS) https://www.actbijautisme.nl/