Wij gebruiken de materialen van Brain Blocks als interventie die breed inzetbaar is binnen onze hulpverlening bij uiteenlopende hulpvragen gericht op het sociale en emotionele functioneren.

Het doel van Brain Blocks is om door middel van reflectie meer inzicht te krijgen in de eigen gevoelens en gedachten en in die van anderen. We gaan ervan uit dat meer inzicht ook leidt tot anders kijken naar ervaringen. Dit beïnvloed op zijn beurt het denken, voelen en handelen.

Door middel van reflectie kan er gewerkt worden aan vier doelstellingen:

  1. Ik-ander differentiatie: In deze doelstelling staat het ontdekken van jezelf, de ander en de wisselwerking binnen interactie centraal.
  2. Belemmerende overtuigingen: in deze doelstelling staat het ontdekken van, en het leren omgaan met belemmerende overtuigingen centraal.
  3. Psycho-educatie: In deze doelstelling staat het verduidelijken van een problematiek centraal.
  4. Communicatie: In deze doelstelling staat het werken aan meer wederzijds begrip tussen de cliënt en belangrijke anderen centraal.

Cliënten worden uitgenodigd om door middel van de Brain Blocks materialen hun gevoelens en gedachten te verbeelden. De begeleider reflecteert samen met de cliënt op deze beelden. Dit reflectieproces is steeds weer anders. De beelden van een schoolkind zullen namelijk anders zijn dan die van een volwassene. De begeleider sluit met zijn reflectieproces aan op de beelden en het ontwikkelingsperspectief van de cliënt. Hierdoor maakt hij de werkwijze met Brain Blocks steeds weer op maat.  Hoe vaak en hoe lang Brain Blocks ingezet wordt is dan ook steeds weer anders.

Meer lezen: https://www.brainblocks.com/informatie/over-brain-blocks/