Kindzorg Marion biedt naast de begeleiding die op schooldagen plaatsvindt ook begeleiding tijdens vakantieperiodes en weekenddagen in de vorm van respijtzorg en lotgenotencontact.

De cliënten die bij Kindzorg Marion zijn aangemeld worden door ons ingedeeld in bij elkaar passende groepjes van maximaal 4 cliënten. De weekenddagen en vakantiebegeleiding heeft een tweeledig doel. Als eerste wordt door het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten de sociale vaardigheid van de deelnemende cliënten versterkt. Tijdens de activiteiten ervaren de cliënten dat zij niet de enige zijn met uitdagingen op het gebied van omgaan met anderen. Wij zien dit als de ideale vorm van psycho-educatie.

Praktijkgebouw
Praktijkgebouw Kindzorg Marion in de sneeuw

Het tweede doel is om de ouders te ontlasten, in de zorgtoewijzing wordt dit ook wel respijtzorg genoemd. Kindzorg Marion neemt gedurende 1 of meerdere dagen de zorg voor de cliënt even over. Hierdoor kunnen de ouders aandacht besteden aan de andere leden van het gezin en hun eigen relatie. De begeleiding start bijna altijd in ons mooie praktijkgebouw.

Kindzorg Marion organiseert gemiddeld 2 begeleidingsweekenddagen per maand.

De uit te voeren activiteiten worden altijd ruim van te voren afgestemd met de jongeren en de ouders. Uitgevoerde activiteiten zijn: Klimmen, karten, zwemmen, bioscoopbezoek, kamperen, kanoën, fietsen en nog veel meer andere activiteiten.