Jungle Memory is een werkgeheugen-trainingsprogramma dat kinderen helpt hun werkgeheugen beter in te zetten op school. Werkgeheugen blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor latere leerprestaties.

Jungle Memory is een online training programma om het werkgeheugen te trainen.
De training duurt ongeveer 15- 20 minuten per keer en in de regel traint men vier maal per week gedurende een periode van acht weken.
Dit maakt dat het gemakkelijk in te passen is in de agenda van school of dat een deel van de training
thuis en deels op school gedaan kan worden.

Dagelijks kunt u de voortgang bijhouden middels Percentiel Scores gebaseerd op een normgroep van duizenden andere kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep. Zo krijgt u een beeld hoe de verrichtingen zich verhouden tot leeftijdsgenoten. Een automatische Log functie laat u snel de therapietrouw zien.
Er is een Pauze mogelijkheid zodat er zonder problemen een onderbreking in de training kan zijn, bijvoorbeeld tijdens vakanties.

Hieronder treft u een demofilmpje aan waarin Tracy Alloway, de grondlegger van Jungle Memory u uitlegt hoe de training is opgebouwd.