Over ons

Marion

Marion Schiphouwer begeleidt, samen met haar man Kees, kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelings-stoornissen.

In januari 2003 startte ik als onderwijzeres mijn eigen bedrijf: Kindzorg Marion. Vanaf de start heb ik al veel kinderen gedurende korte of langere periodes mogen begeleiden. Kindzorg Marion bestaat al meer dan 10 jaar. Sinds 26 augustus 2013 is Marion in het bezit van het keurmerk Autismespecialisme.

profielfoto Marion zp

In de afgelopen ruim 10 jaar maar ook in de periode daarvoor heb ik veel ervaring opgedaan met alle mogelijke problemen bij kinderen. Ik heb o.a. op basisscholen gewerkt, opvoedcursussen gegeven bij een Spel- en Opvoedwinkel, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf opgericht.

Tijdens al die jaren ben ik mij blijven verdiepen in de ontwikkeling van kinderen. Door het volgen van vele cursussen en door in gesprek te blijven met ouders en specialisten, heb ik een moderne kijk ten aanzien van het begeleiden van kinderen ontwikkeld.

Ik heb in de werk- en thuissituatie vele aspecten die bij het opvoeden van kinderen horen aan den lijve ondervonden. Daardoor kan ik mij heel goed inleven in de problematiek.

Kees

Kees Schiphouwer is de echtgenoot van Marion.

Kees neemt de studiecoaching activiteiten bij jongeren uit het voorgezet onderwijs voor zijn rekening. Kees is al vele jaren betrokken bij de begeleiding van met name de jongeren die een beroep doen op de begeleiding van Kindzorg Marion. Daarnaast is Kees als ondernemer actief binnen Responsum onderzoek- en adviesbureau.