Over ons

Marion

Marion Schiphouwer begeleidt, samen met Kees, kinderen, jongeren en jongvolwassenen met leer- en ontwikkelingsstoornissen.

In januari 2003 startte ik als onderwijzeres mijn eigen bedrijf: Kindzorg Marion. Vanaf de start heb ik al veel kinderen gedurende korte of langere periodes mogen begeleiden. Kindzorg Marion bestaat al meer dan 10 jaar. Sinds 26 augustus 2013 is Marion in het bezit van het keurmerk Autismespecialisme.

profielfoto Marion zp

In de afgelopen ruim 10 jaar maar ook in de periode daarvoor heb ik veel ervaring opgedaan met alle mogelijke problemen bij kinderen. Ik heb o.a. op basisscholen gewerkt, opvoedcursussen gegeven bij een Spel- en Opvoedwinkel, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf opgericht.

Tijdens al die jaren ben ik mij blijven verdiepen in de ontwikkeling van kinderen. Door het volgen van vele cursussen en door in gesprek te blijven met ouders en specialisten, heb ik een moderne kijk ten aanzien van het begeleiden van kinderen ontwikkeld.

Ik heb in de werk- en thuissituatie vele aspecten die bij het opvoeden van kinderen horen aan den lijve ondervonden. Daardoor kan ik mij heel goed inleven in de problematiek.

Kees

Kees is al enige jaren samen met Marion actief als levensloopbegeleider.

Kees neemt onder andere de studiecoaching activiteiten bij jongeren uit het voorgezet onderwijs voor zijn rekening. Kees is al vele jaren betrokken bij de begeleiding van met name de jongeren en jong-volwassenen. Marion en Kees begeleiden de jongeren gericht op het vergroten van hun eigenwaarde. Alle jongeren hebben recht op hun eigen ontwikkeling. Marion en Kees nemen de ontwikkeling niet over maar ze halen drempels in de ontwikkeling weg zodat de jongere weer verder kan. Kees als naast levensloopbegeleider als ondernemer actief binnen Responsum onderzoek- en adviesbureau.

Marion en Kees zijn een voorstander van een zogenaamd integraal PGB waarmee jongeren regie kunnen houden over een langere periode en grip houden op hun eigen begeleiding.